SR 8/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Kaikkonen)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeDebatt
Debatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum23.01.2020
Lämnats avStatsrådets kansli
Statsrådet lämnade en skrivelse.
Meddelat i plenum
Datum06.02.2020
Lämnandet meddelades i plenum.
 
Debatt
Plenum
Datum07.02.2020
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum07.02.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordministrar  bundenhet  regeringar  ekonomiska bindningar   
Senast publicerat 07-02-2020 13:52