Senast publicerat 12-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1000/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att rikta skatterna på virkesförsäljningen till den kommun där skogen finns

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum14.01.2021Första undertecknarenMinna Reijonen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

14.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

04.02.2021finansminister
Matti Vanhanen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

12.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

virkeshandelförsäljningskogarlägeskatteinkomster