Senast publicerat 12-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1033/2020 rd

Skriftligt spörsmål om arbetspraktik för de studerande i vårdbranschen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum25.01.2021Första undertecknarenRiikka Purra  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

26.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

10.02.2021undervisningsminister
Jussi Saramo
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

12.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

arbetspraktikvårdbranschenatt studeraersättningar