Senast publicerat 12-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1034/2020 rd

Skriftligt spörsmål om ägarstyrning av Posti

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum25.01.2021Första undertecknarenPia Lohikoski  /vänstFrågan lämnad.

Frågan skickad

26.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

10.02.2021Europa- och ägarstyrningsminister
Tytti Tuppurainen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

12.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

postägarstyrningdeltidsarbetearbetsförhållande (anställning)postlag