Senast publicerat 26-02-2021 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1039/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att främja digitala verksamhetsmöjligheter som baserar sig på blockkedjeteknik

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum27.01.2021Första undertecknarenSakari Puisto  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

27.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

17.02.2021näringsminister
Mika Lintilä
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

26.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

blockkedjordistribuerade systemdigitalisering (process)virtuell valuta