SS 268/2019 rd

Skriftligt spörsmål om avläggande av studentexamen på engelska

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum25.10.2019
Första undertecknaren
Pia  Kauma  /saml
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare23
Frågan skickad
Datum29.10.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum19.11.2019
Minister som svaradeundervisningsminister
Li  Andersson
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum22.11.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstudentexamen  engelska  författningar  internationalism  utbildningsexport   
Senast publicerat 22-11-2019 13:04