SS 273/2019 rd

Skriftligt spörsmål om regeringens utsläppsminskningsmål

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum25.10.2019
Första undertecknaren
Saara-Sofia  Sirén  /saml
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare2
Frågan skickad
Datum29.10.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum20.11.2019
Minister som svarademiljö- och klimatminister
Krista  Mikkonen
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum29.11.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutsläpp  klimatförändringar  torvproduktion  beskattning  företagsstöd   
Senast publicerat 29.11.2019 13:04