SS 278/2019 rd

Skriftligt spörsmål om beväringarnas rättssäkerhet och behovet av ytterligare lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum30.10.2019
Första undertecknaren
Mia  Laiho  /saml
Frågan lämnad.
Frågan skickad
Datum30.10.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum20.11.2019
Minister som svaradejustitieminister
Anna-Maja  Henriksson
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum29.11.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbeväringar  rättsskydd  olyckor  beväringstjänst  ansvar  författningar   
Senast publicerat 29-11-2019 13:04