SS 284/2019 rd

Skriftligt spörsmål om offentligheten av uppgifter som gäller miljökonsekvenserna av gruvprojekt

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum29.10.2019
Första undertecknaren
Tiina  Elo  /gröna
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare4
Frågan skickad
Datum01.11.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum21.11.2019
Minister som svaradefamilje- och omsorgsminister
Krista  Kiuru
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum29.11.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmiljökonsekvensbedömning  handlingsoffentlighet  gruvlag  gruvor   
Senast publicerat 29-11-2019 13:04