SS 285/2019 rd

Skriftligt spörsmål om hur studier för examen på andra stadiet i Sverige påverkar statsandelen för kommunen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum04.11.2019
Första undertecknaren
Kaisa  Juuso  /saf
Frågan lämnad.
Frågan skickad
Datum05.11.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum22.11.2019
Minister som svaradeundervisningsminister
Li  Andersson
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum29.11.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordandra stadiets utbildning  Sverige  studier utomlands  statsandelar  hemort   
Senast publicerat 29-11-2019 13:04