SS 286/2019 rd

Skriftligt spörsmål om regionförvaltningsverkens inspektioner samt missförhållanden och försummelser i äldreomsorgen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum05.11.2019
Första undertecknaren
Arja  Juvonen  /saf
Frågan lämnad.
Frågan skickad
Datum06.11.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum19.11.2019
Minister som svaradefamilje- och omsorgsminister
Krista  Kiuru
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum22.11.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordäldreomsorg  försummelse  fel  regionförvaltningsverk  granskning   
Senast publicerat 22-11-2019 13:04