SS 302/2019 rd

Skriftligt spörsmål om en finsk version av den isländska modellen i fritidsverksamheten för barn

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum07.11.2019
Första undertecknaren
Sari  Multala  /saml
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare4
Frågan skickad
Datum08.11.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum27.11.2019
Minister som svaradevetenskaps- och kulturminister
Hanna  Kosonen
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum29.11.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordhobbyer  barn (åldersgrupper)  understöd (bidrag)  Island   
Senast publicerat 29-11-2019 13:05