SS 309/2019 rd

Skriftligt spörsmål om behovet av att förnya tillstånden för reglering av vattendrag

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum08.11.2019
Första undertecknaren
Pauli  Kiuru  /saml
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare14
Frågan skickad
Datum11.11.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum28.11.2019
Minister som svaradejord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum05.12.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvattenreglering  tillstånd (lov)  uppdatering  vattenstånd  författningar   
Senast publicerat 05-12-2019 16:04