SS 312/2019 rd

Skriftligt spörsmål om jämlikheten i fråga om utbildning för närståendevårdare

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum08.11.2019
Första undertecknaren
Anneli  Kiljunen  /sd
Frågan lämnad.
Frågan skickad
Datum11.11.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum22.11.2019
Minister som svaradefamilje- och omsorgsminister
Krista  Kiuru
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum05.12.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordanhörigvårdare  närståendevård  coachning  jämlikhet   
Senast publicerat 05-12-2019 16:04