Senast publicerat 05-02-2021 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 997/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att slopa yrkeshögskolornas praktikantavgifter inom social- och hälsovården

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum12.01.2021Första undertecknarenAnna-Kaisa Ikonen  /samlÖvriga undertecknare3Frågan lämnad.

Frågan skickad

12.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

25.01.2021vetenskaps- och kulturminister
Annika Saarikko
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

05.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

yrkeshögskolorarbetspraktiksocialsektornhälsovårdsbranschenstudieavgifter