Senast publicerat 05-02-2021 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 998/2020 rd

Skriftligt spörsmål om tidtabellen för reformen av läroplikten och om att experternas rekommendationer inte har beaktats

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum13.01.2021Första undertecknarenAri Koponen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

13.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

03.02.2021undervisningsminister
Jussi Saramo
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

05.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

läropliktförnyandeexperterrekommendationerforskning