Senast publicerat 15-01-2020 11:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo TKF 1/2018 rd

Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
Stadfäst
18.01.2019
Författningssamlingen
123/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
Stadfäst
18.01.2019
Författningssamlingen
124/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 29 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
Stadfäst
18.01.2019
Författningssamlingen
125/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Talmanskonferensens förslag Tagits upp till behandling

Datum22.02.2018Lämnats avTalmanskonferensenTalmanskonferensen framställde ett förslag.

Meddelat i plenum

23.02.2018
Talmanskonferensens förslag meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som förvaltningsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

14.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2018.

Första behandlingen

17.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i förslaget till beslut och i lagförslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 3 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av förslaget till beslut och lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

20.12.2018
Riksdagen godkände förslaget till beslut och lagförslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 3 i betänkandet. Andra behandlingen av förslaget till beslut och lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Leverans av riksdagens skrivelse

21.12.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Riksdagens skrivelse

02.01.2019
Riksdagens skrivelse.

Riksdagens skrivelse

02.01.2019
Riksdagens skrivelse till författningssamlingen.

Utskottsbehandling

Överlämnat01.03.2018
Behandlingen avslutad14.12.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

spaningbefogenhetergrundrättighetermänskliga rättigheterrättsskyddparlamentarisk kontrolltystnadspliktlaglighetsövervakningRiksdagens arbetsordningRiksdagens tjänstemänEuropeiska unionenUnderrättelseombudsmannenUnderrättelsetillsynsutskottet