U 1/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut (bemyndigande att ratificera ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum13.02.2020
FöredragandeSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Hanna-Mari  Pekuri
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum13.02.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum18.02.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0528
Hänvisning till EU-dokument
Sökordarbetsliv  våld  våld på arbetsplatsen  EU-länder  internationella överenskommelser  arbetarskydd  jämställdhet  Europeiska unionen  Internationella arbetsorganisationen 
Senast publicerat 15-04-2020 15:10