Senast publicerat 05-03-2021 13:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 1/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (dataförvaltningsakten)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum04.02.2021FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandeenhetschefMaria RautavirtaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

04.02.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

09.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1679
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

offentliga sektorninformationsresurserdataaltruismöppen datainteroperabilitetinre marknadinformationsförmedlingförordningardatasekretessEuropeiska unionen