U 10/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (förutsättningar för åtkomst till Etias)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum03.10.2019
FöredragandeInrikesministeriet
Föredragandegränssäkerhetsexpert
Jesse  Seppälä
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum03.10.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum08.10.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0233
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0234
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordinformationssystem  invandrare  tredjeländer  informationsutbyte  Schengenavtalen  EU-länder  straffregister  förordningar  resande  Europeiska unionen 
Senast publicerat 15-11-2019 16:55