U 101/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp (direktivet om provisoriska EU-resehandlingar)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum19.12.2018
FöredragandeUtrikesministeriet
Föredragandeutrikesråd
Pasi  Tuominen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum20.12.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum21.12.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Kompletterande skrivelse
Datum05.06.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1160
Hänvisning till EU-dokument
Sökordresedokument  EU-länder  pass  stöld  försvinnande  tredjeländer  direktiv  konsuler  nödsituationer  Europeiska unionen 
Senast publicerat 08-10-2019 15:49