U 107/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta hänsyn till IMO:s system för insamling av uppgifter om fartygs bränsleförbrukning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum21.02.2019
FöredragandeKommunikationsministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Sirkku  Jaakkola
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum21.02.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum26.02.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0424
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordfartygstrafik  klimatförändringar  utsläpp  bränslen  farkoster  sjötrafik  informationsåtervinning  förordningar  Europeiska unionen  Internationella sjöfartsorganisationen 
Senast publicerat 06-03-2019 13:55