U 108/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om beredskap inom järnvägstrafiken inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum28.02.2019
FöredragandeKommunikationsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Elina   Thorström
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum28.02.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.03.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0456
Sökordjärnvägstrafik  Storbritannien  EU-länder  utträde  trafiksäkerhet  järnvägar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 29-03-2019 14:40