U 11/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar (revidering av Olaf-förordningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum19.12.2019
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Toni  Tiala
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum19.12.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum20.12.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1099
Hänvisning till EU-dokument
Sökordbedrägeri  åklagare  EU-länder  missbruk  mervärdesskatt  förordningar  forskning  samarbete  Europeiska byrån för bedrägeribekämpning  Europeiska unionen 
Senast publicerat 25-03-2020 15:07