Senast publicerat 10-03-2021 12:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 11/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten vid krisberedskap och krishantering avseende läkemedel och medicintekniska produkter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Talmannens beslut meddelat i plenum

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum11.02.2021FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanUlla NärhiStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

11.02.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

16.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1631
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

krisberedskapföregripandeläkemedelmedicinteknisk utrustningfolkhälsaförordningarEuropeiska unionen