U 12/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (övergångsbestämmelser för den gemensamma jordbrukspolitiken)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum19.12.2019
FöredragandeJord- och skogsbruksministeriet
Föredragandeavdelningschef
Minna-Mari  Kaila
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum19.12.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum20.12.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2019/1351
Hänvisning till Eutori
EU/2019/1352
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordlantbrukspolitik  förordningar  landsbygdspolitik  fonder  EUs jordbruksstöd  Europeiska unionen 
Senast publicerat 19-02-2020 14:34