U 13/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (ändring av förordningen om genomdrivande av internationella handelsregler)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum30.01.2020
FöredragandeUtrikesministeriet
Föredragandehandelsråd
Heli   Honkapää
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum31.01.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum06.02.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordinternationell handel  förordningar  tredjeländer  internationell privaträtt  tvistemål  EU-länder  handelspolitik  Europeiska unionen  Världshandelsorganisationen 
Senast publicerat 04-03-2020 10:49