Senast publicerat 24-03-2021 14:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 14/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till förordningar om ändring av förordning (EU) 2016/794 om EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och av förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum25.02.2021FöredragandeInrikesministerietFöredragandelagstiftningsrådHannele TaavilaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

25.02.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

02.03.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1746
Hänvisning till Eutori
EU/2020/1762
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

säkerhet och trygghetinternationell säkerhetbrottsbekämpningdatasekretesstredjeländeråklagareinformationsresurserförordningarinformationssystemEuropeiska unionenEuropol