U 2/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Behandling StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum27.02.2020
FöredragandeArbets- och näringsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Petri  Haapalainen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum27.02.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum03.03.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1141
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0407
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordfonder  regional utveckling  socialpolitik  fiskeri  asylpolitik  invandrarpolitik  säkerhetspolitik  gränssäkerhet  visum  finansiering  klimatpolitik  EUs strukturfonder  Europeiska unionen 
Senast publicerat 20-05-2020 19:22