Senast publicerat 13-04-2022 10:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 2/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum04.02.2021FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandekommunikationsrådKreetta SimolaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

04.02.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

09.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

12.10.2021
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

16.03.2022
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1785
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

elektroniska tjänsterinre marknadnäthandelsociala medierdataöverföringservraronlinemiljöförordningargrundrättigheterinformationspolitikEuropeiska unionen