Senast publicerat 10-12-2021 13:32
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 26/2017 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum16.03.2017FöredragandeJustitieministerietFöredragandelagstiftningsdirektörTuula MajuriStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

16.03.2017
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

21.03.2017
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

15.11.2017
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

04.05.2018
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2017/0462
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

datasekretessförordningarelektronisk kommunikationorgan (organisationer)anstalterfri rörlighetpersonuppgifterEuropeiska unionen