U 3/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens beräkningar för 2020 som hänför sig till beredningen av förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 (budgeten; Europeiska unionen)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Behandling StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum19.06.2019
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Mikko  Hirvi
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum20.06.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum25.06.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0277
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0864
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0865
Sökordbudgeter  konkurrenskraft  Europeiska unionen 
Senast publicerat 09-03-2020 14:34