U 3/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om uppsägning av de bilaterala investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern (uppsägning av de investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och andra EU-medlemsstater)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum19.03.2020
FöredragandeUtrikesministeriet
Föredragandehandelsråd
Maria   Pohjanpalo
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum19.03.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum24.03.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordinvesteringar  internationella överenskommelser  uppsägning  EU-länder  Bulgarien  Kroatien  Lettland  Litauen  Polen  Rumänien  Slovakien  Slovenien  Tjeckien  Ungern  Estland  Europeiska unionen 
Senast publicerat 23-04-2020 14:49