U 4/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen (EU), EU-medlemsstaterna och Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (nedan AVS-länderna) (s.k. Post-Cotonouförhandlingarna)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum04.07.2019
FöredragandeUtrikesministeriet
Föredragandeenhetschef
Katja  Ahlfors
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum09.08.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordEU-länder  internationella överenskommelser  Cotonouavtalet  Afrika  Karibien  Stillahavsområdet  förhandlingar  hållbar utveckling  ekonomisk politik  samarbete  utvecklingspolitik  Europeiska unionen 
Senast publicerat 22-11-2019 15:37