U 4/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (ändring av den s.k. slotförordningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum26.03.2020
FöredragandeKommunikationsministeriet
Föredragandetrafikråd
Risto  Saari
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum26.03.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum30.03.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0757
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordflygtrafik  ankomst  flygplatser  coronavirus  tidtabeller  rättigheter  Europeiska unionen 
Senast publicerat 13-05-2020 15:25