Senast publicerat 09-12-2020 13:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 48/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum24.09.2020FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigEmma SärkkäStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

24.09.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

29.09.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1349
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

motorcyklarterränghjulingarfordonlätta fyrhjulingartypgodkännandeutsatt tidcoronavirussmittsamma sjukdomarindustrilätta fordonmopedermopedbilarutsläppEuropeiska unionen