U 5/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (ändring av förordningen om avgasutsläpp med avseende på RDE-utsläppsprovning)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum08.08.2019
FöredragandeKommunikationsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Janne  Mänttäri
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum09.08.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0872
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordmotorfordon  typgodkännande  utsläpp  bilar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 04-10-2019 16:25