Senast publicerat 08-04-2021 15:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 53/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (Tullprogram)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum08.10.2020FöredragandeFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådJukka M. KekkonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

08.10.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

13.10.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2018/1237
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

tullverketsamarbeteEU-ländertullunionerutbildninginformationssystemlagstiftningförordningarEuropeiska unionen