Senast publicerat 09-11-2020 09:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 54/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum08.10.2020FöredragandeFinansministerietFöredragandefinansrådTiina MaisalaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

08.10.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

13.10.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2018/1231
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

skatteförvaltningbrottsbekämpninginformationsutbyteskattebrottsamarbeteEU-länderbeskattningEuropeiska unionen