Senast publicerat 27-11-2020 17:50
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 58/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn och om ändring av förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 och till direktiv om ändring av direktiven 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 och EU/2016/2341 (Digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum05.11.2020FöredragandeFinansministerietFöredraganderegeringssekreterareJonna KuparinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

05.11.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

10.11.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1428
Hänvisning till Eutori
EU/2020/1436
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

finansmarknadenstörningarriskhanteringcybersäkerhetfinansieringfinansieringsbranschendigitalisering (process)informationssystemförordningarEU-direktivEuropeiska unionen