Senast publicerat 07-12-2020 10:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 59/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetad SES2+-förordning) och ändring av förordningen (EU) 2018/1139

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum05.11.2020FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMira KarppanenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

05.11.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

10.11.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1420
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

flygtrafiktjänstkonkurrenskraftluftrumluftfartflygtrafikprestationsförmågaEU-länderrusningarEuropeiska unionen