Senast publicerat 08-04-2021 11:23
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 60/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inledande av sållning av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna (sållningsförordningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum12.11.2020FöredragandeInrikesministerietFöredragandegränssäkerhetsexpertTomi TirkkonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

12.11.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

17.11.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1441
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

utlänningartredjeländergränskontrollersållningasylpolitikgränsövervakninginvandrareidentitet (personuppgift)illegal invandringEU-länderEuropeiska unionen