Senast publicerat 08-02-2021 14:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 66/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum19.11.2020FöredragandeFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigUpi  TalsiStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

19.11.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

24.11.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1604
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

tulltarifferförordningarjordbruksprodukterindustriproduktioncoronavirussmittsamma sjukdomarproduktersjukvårdEuropeiska unionen