Senast publicerat 14-12-2020 15:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 68/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen avseende förhandlingarna om ett omfattande samarbetsavtal mellan EU samt dess medlemsstater och Republiken Uzbekistan (omfattande samarbetsavtal med Uzbekistan)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum26.11.2020FöredragandeUtrikesministerietFöredragandebiträdande avdelningschefSannamaaria VanamoStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

26.11.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

30.11.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

samarbeteinternationella överenskommelserekonomisk politikhandelspolitikEuropeiska unionenUzbekistan