Senast publicerat 25-05-2021 13:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 73/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Referens
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum09.08.2018FöredragandeJord- och skogsbruksministerietFöredragandeavdelningschefMinna-Mari KailaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

16.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

11.07.2019
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

28.02.2020
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

26.06.2020
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

02.10.2020
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

10.05.2021
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2018/1159
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1169
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1175
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

livsmedeljordbruksprodukterfonderlandsbygdlantbrukspolitikmarknader (ekonomi)Europeiska unionen