U 73/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Referens
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum09.08.2018
FöredragandeJord- och skogsbruksministeriet
Föredragandeavdelningschef
Minna-Mari  Kaila
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum16.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Kompletterande skrivelse
Datum11.07.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum28.02.2020
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum26.06.2020
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Finansutskottet
+ Jordbruksdelegationen
+ Finansutskottet
+ Jordbruksdelegationen
+ Finansutskottet
+ Jordbruksdelegationen
+ Finansutskottet
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1159
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1169
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1175
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordlantbrukspolitik  fonder  landsbygd  livsmedel  jordbruksprodukter  Europeiska unionen 
Senast publicerat 16-07-2020 16:34