U 76/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om ändring av bevisupptagningsförordningen)

Riksdagens medverkan i den nationella beredningen av EU-ärenden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Meddelande om utlåtande
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum16.08.2018
FöredragandeJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Kirsi  Pulkkinen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum16.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1153
Hänvisning till EU-dokument
Sökordbevisning  elektroniska resurser  elektroniska dokument  informationssystem  EU-länder  civilrätt  handelsrätt  videokonferenser  domstolar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 26-10-2018 15:10