U 78/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till regler för den gemensamma partnerskapsöverenskommelsens fonder och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter samt reform av sammanhållningspolitiken för programperioden 2021– 2027 (förordningspaketet om sammanhållningspolitiken)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Behandling StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum16.08.2018
FöredragandeArbets- och näringsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Petri  Haapalainen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum16.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum23.10.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Finansutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Finansutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Finansutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1140
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1141
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1142
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1143
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1144
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1145
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordfonder  strukturfonder  regional utveckling  hav  fiskeri  asylpolitik  invandring  inre säkerhet  gränssäkerhet  visum  globalisering  EU-länder  Europeiska socialfonden  Europeiska unionen  Europeiska regionala utvecklingsfonden 
Senast publicerat 24-06-2019 16:01