Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

U 8/2019 rd

Senast publicerat 18-10-2019 16:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 8/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum26.09.2019FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandehandelsrådOlli HyvärinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

26.09.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

01.10.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2019/0247
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

statsstödförordningaranmälningspliktinre marknadbefrielsefinansieringEuropeiska unionen