Senast publicerat 24-02-2021 14:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 8/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens ändringsbudgetproposition nr. 1 för EU:s budgetår 2021 angående kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en brexitjusteringsreserv (brexitjusteringsreserv)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum11.02.2021FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanVesa KulmalaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

11.02.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

16.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0606
Hänvisning till Eutori
EU/2020/1826
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

budgeterbrexitEU-länderavgifterstödformerutträde ur Europeiska unionenEuropeiska unionenStorbritannien