U 80/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om underhandlingar om ett övergripande samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsländer, å ena sidan, och republiken Azerbajdzjan, å andra sidan

Riksdagens medverkan i den nationella beredningen av EU-ärenden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Dokumentet inkommit
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum23.08.2018
FöredragandeUtrikesministeriet
Föredragandeenhetschef
Päivi  Peltokoski
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum23.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordAzerbajdzjan  samarbete  internationella överenskommelser  utrikespolitik  ekonomisk politik  säkerhetspolitik  mänskliga rättigheter  demokrati  rättsstat  EU-länder  Europeiska unionen 
Senast publicerat 26-09-2018 15:25